Ajankohtaista tietoa MS-taudin hoitorekisterin käyttöönotosta ja potilasmääristä


MS-taudin hoitorekisteriä käyttävien sairaanhoitopiirien rekisteriin tallentamien G35 -potilaiden (MS-tauti) kokonaismäärä.

G35-potilaiden sukupuolijakauma

Näyttökuva 2019-2-4 kello 11.59.16.png
 
Näyttökuva 2019-2-4 kello 11.59.22.png
Näyttökuva 2019-2-4 kello 11.59.29.png

Kuva 1. MS-taudin hoitorekisteriä käyttävät sairaanhoitopiirit (sininen väri)

Kuva 1. MS-taudin hoitorekisteriä käyttävät sairaanhoitopiirit (sininen väri)

SHP Numero SHP Potilasmäärä (G35)
  1 Varsinais-Suomi 1328
  2 Helsinki ja Uusimaa 2542
  3 Satakunta 615
  4 Pirkanmaa 445
  5 Forssan seutu 22
  6 Kanta-Häme 386
  7 Päijät-Häme 482
  8 Kymenlaakso 45*
  9 Eksote, Etelä-Karjala 262
  10 Vaasa 243
  11 Etelä-Pohjanmaa 632
  12 Keski-Suomi 496
  13 Pohjois-Savo 638
  14 Essote, Etelä-Savo Ei käytössä (250)
  15 Sosteri, Itä-Savo 2 (110)
  16 Pohjois-Karjala Ei käytössä (250)
  17 Soite, Keski-Pohjanmaa Ei käytössä (150)
  18 Pohjois-Pohjanmaa 899
  19 Kainuu 128
  20 Länsi-Pohja Ei käytössä (50)
  21 Lappi Ei käytössä (250)

Kuva 2. Diagnoosi ja tautityyppi

Kuva 2. Diagnoosi ja tautityyppi

MS-taudin hoitorekisterin käyttöönoton yhteydessä sairaanhoitopiirin kaikkien elossa olevien MS-potilaiden diagnoositiedot on siirretty yhdenmukaisesti rekisteritietokantaan. Valtaosassa sairaanhoitopiirejä diagnoosien oikeellisuus on varmennettu ja virheelliset tiedot poistettu tietokannasta. Koko maan kattavaa epidemiologista selvitystä MS-taudin esiintyvyydestä ei ole käytettävissä, mutta keskimääräiseksi esiintyvyydeksi voidaan arvioida noin 130/100000 (MS-tauti, Käypä hoito -suositus; 16.12.2015). Kirjallisuudessa esitetyn esiintyvyyden perusteella Suomessa MS-potilaita olisi arviolta n. 7000. MS-taudin hoitorekisteriin sairaanhoitopiirien potilastietojärjestelmistä ajettujen elossa olevien G35-potilaiden lukumäärän perusteella MS-potilaiden määrä Suomessa olisi noin 10000.


Kuva 3. Ikä vuosina

Kuva 3. Ikä vuosina

MS-taudin hoitorekisterissä olevien potilaiden ikä- ja sukupuolijakauma. 


StellarQ MS:n tilalle MS-taudin hoitorekisterin neurologinen status ja haitta-asteen (EDSS) automaattinen laskenta

StellarQ MS:n tilalle MS-taudin hoitorekisterin neurologinen status ja haitta-asteen (EDSS) automaattinen laskenta

Kansallinen MS-taudin asiantuntijaryhmä on määrittänyt neurologian poliklinikkakäynnin yhteydessä toteutettavan, taudin etenemistä mittaavaan EDSS-arvon yhdeksi tärkeimmistä MS-taudin laaturekisteriin tallennettavista tiedoista. Kansallisen ohjeistuksen mukaisesti taudin etenemistä ja haitta-astetta tulee arvioida EDSS -asteikon kahdeksalla eri osa-alueella ja antaa järjestelmän laskea EDSS:n arvo. 


Kuva 5. Viimeisin EDSS

Kuva 5. Viimeisin EDSS

MS-rekisterissä olevien potilaiden viimeisin EDSS-mittauksen tulos.