My MS -palvelu

StellarQ on kehittänyt osana MS-taudin laaturekisteriä My MS - potilaan omaraportointipalvelun. Palvelu koostaa sairauden tapahtumat yhteevetonäkymiksi, mikä helpottaa potilasta itseään sekä hoidosta vastaavia terveydenhuollon ammattilaisia muodostamaan kokonaisvaltaisen näkemyksen potilaan tilanteesta.

My MS -palveluun tallennetaan taudin ennusteen kannalta merkittävät taustatiedot ja sairauden kulkuun liittyvät tapahtumat. Potilas käyttää palvelua omalla päätelaitteellaan kotona tai klinikassa ennen neurologin/hoitajan vastaanottoa. Tietojen tallentaminen vie ensimmäisellä kerralla 30-60 minuuttia ja jatkossa 2-3 minuuttia.

Screen Shot 2018-07-20 at 12.19.22.png
Screen Shot 2018-07-20 at 12.19.43.png
Screen Shot 2019-01-15 at 12.12.55.png
Screen Shot 2019-01-15 at 12.12.22.png
Screen Shot 2018-07-20 at 12.19.32.png
Screen Shot 2019-01-15 at 12.13.01.png
Screen Shot 2019-01-15 at 12.12.32.png
Screen Shot 2019-01-15 at 12.12.49.png
Screen Shot 2018-07-20 at 12.20.35.png
Screen Shot 2019-01-16 at 11.27.49.png

Miksi on tärkeä käyttää My MS -palvelua?

Neurologian poliklinikan työntekijät haluavat sitoutua pitkäaikaisesti potilaan hoitoon. Elämäntilanteessa ja taudinkulussa tapahtuvat muutokset on tärkeä saada ajankohtaisesti ja yhdenmukaisesti kirjattua palveluun. My Ms -palveluun rakentuu potilaan henkilökohtainen tietokanta. Palvelu tuo potilaan ja hoidosta vastaavan yksikön välille uuden ja luotettavan kanavan kokonaistilanteen parempaan hahmottamiseen.


My MS - Käyttäjätilastoja ja tuloksia

My Ms potilaat
Yhteensä 499
Sukupuoli
​ Nainen 377 (76%)
​ Mies 122 (24%)
Taudin kulku
RRMS 379 (77%)
SPMS 33 (7%)
PPMS 23 (5%)
UNS 55 (11%)

Ikä, pituus ja paino sukupuolen mukaan
Nainen n Mean SD Min Median Max
​ Ikä 377 44.9 11.11 22 45 73
​ Pituus 240 165.8 5.41 150 166 181
​ Paino 233 72.9 15.33 45 70 130
​ ​
Mies n Mean SD Min Median Max
​ Ikä 122 48.1 10.45 22 48 70
​ Pituus 77 179.4 6.82 158 180 194
​ Paino 77 84.2 16.27 52 83 141

Tupakointi
Ei tupakoi 216/419 (52%)
Tupakoinut aikaisemmin 138/419 (33%)
Tupakoi 65/419 (15%)
My Ms -palvelun osioiden täyttöasteet
Taustatiedot 328/499 (66%)
Elämäntavat 422/499 (85%)
MS-taudin pahenemisvaihe 124/499 (25%)
Neurologiset oireet 380/499 (76%)
Elämänlaatu 15D 397/499 (80%)
Lääkitys 301/499 (60%)
Vitamiinit ja hivenaineet 210/499 (42%)
Avun tarve ja etuudet 335/499 (67%)
Kuntoutus ​ ​ ​78/492 (16%)
Toimintakykymittarit 261/499 (52%)
MSIS-29 227/499 (45%)
Muut sairaudet, infektiot ja toimenpiteet 135/499 (27%)

Lisätietoa My MS-palvelusta